Cennik


UWAGA!  Zmiana danych do przelewu
Anna Derbicz
57 1140 2004 0000 3202 8030 9839
Płatności prosimy dokonywać od 2 października 2020
Terminy płatności rat:
I rata do 10 października 2020
                                                          II rata do 10 listopada 2020
                                                         III rata do 10 grudnia 2020

                                                                                                       cena zajęć jednorazowych* 50 zł
                                                      *pierwsze zajęcia dla nowych uczestników zajęć
                                                        Na kolejnych zajęciach obowiązuje wykupienie karnetu

 


 

                                                         Ceny zajęć indywidualnych do uzgodnienia

                                                         Opłaty za egzaminy

                                                          Cennik organizacji imprez na basenie