Cennik


Numer konta do wpłat: 66 1320 1537 3212 0378 3000 0001

Terminy płatności rat:
I rata do 10 lutego 2020
II rata do 10 marca 2020
III rata do 10 kwietnia 2020


cena zajęć jednorazowych* 45 zł

*zajęcia 1-2 dla nowych uczestników zajęć
Na kolejnych zajęciach obowiązuje wykupienie karnetu

 


 

Ceny zajęć indywidualnych

Opłaty za egzaminy

Cennik organizacji imprez na basenie