Deklaracja uczestnictwa – dokument do pobrania


Deklaracja uczestnictwa na rok szk. 2017/18

Dokument  do pobrania tutaj

Wypełniony i podpisany należy przynieść na pierwsze zajęcia.