Egzaminy


 

 

Osoba posiadająca kartę pływacką zdała egzamin obejmujący:

· 1. Przepłynięcie 200 m w wodzie stojącej (8 długości basenu 25 m bez przerwy) dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach lub 400 m z prądem wody;
· 2. Wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m;
· 3. Przepłynięcie pod wodą co najmniej 5 m w wodzie stojącej lub 15 m z prądem po starcie z powierzchni wody.

Cena karty: 25 zł

Termin i miejsce egzaminu ustalane są indywidualnie.