Plan metodyczny


Oswajanie z wodą GRUPA POCZĄTKUJĄCA

Umiejętności elementarne
 • leżenie na wodzie na piersiach i grzbiecie (z przyborem i bez)
 • poruszanie się na piersiach i grzbiecie (z przyborem)
 • poślizgi (z przyborem i bez)
 • zmiana pozycji w wodzie (np.z leżenia na piersiach do leżenia na grzbiecie i odwrotnie)
 • oddychanie
 • zanurzanie się, łowienie przyborów z dna
 • skoki do wody (z przyborem i bez)
Kondycja
 • ogólne przygotowanie fizyczne w zakresie wytrzymałości i siły
Adaptacja
 • receptorów
 • układów organizmu
 • hartowanie

Wychowanie
 • samodzielność
 • higiena
 • dyscyplina
 • aktywność
 • współpraca

Osobowość
 • motywacje
 • emocje (lęk)
 • nastawienia
 • postawy

Pływanie techniką na poziomie standardowym GRUPA ŚREDNIA

Umiejętności techniczne
 • pływanie odcinków min. 50m strzałką na grzbiecie
 • pływanie odcinków min. 25m strzałką na piersiach
 • „dokładanki” do kraula na grzbiecie z deską i bez
 • „dokładanki” do kraula na piersiach z deską
 • naprzemianstronna koordynacja pracy RR do kraula na grzbiecie i na piersiach
 • doskonalenie oddychania
 • nurkowanie w głąb na różnych głębokościach
 • nurkowanie poziome na różnych odcinkach i głębokościach z łowieniem przyborów
 • skoki do wody na nogi z wysokości 0.75m
 • wślizgi do wody „na główkę” z brzegu z przyborem i bez
 • uproszczony start i szybowanie do stylu grzbietowego
 • komendy w pływaniu i reakcja na sygnał
Motoryka
 • kształtowanie koordynacji
 • kształtowanie wytrzymałości ogólnej
 • kształtowanie siły
Wychowanie
 • samodzielność
 • dyscyplina
 • samokontrola
 • aktywność
 • współpraca

Osobowość
 • motywacje
 • nastawienia
 • postawy

Pływanie techniką na poziomie standardowo-sportowym
GRUPA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANA

Umiejętności techniczne
 • ćwiczenia techniczne do kraula na grzbiecie oraz pływanie stylem na dyst. 50–200m
 • ćwiczenia techniczne do kraula na piersiach oraz pływanie stylem na dyst. 50–150m
 • nauka pływania „gleichem”
 • nauka techniki pływania stylem klasycznym
 • nawroty zwykłe (odkryte) do stylu grzbietowego i dowolnego (kraula)
 • start, nawrót i szybowanie do stylu klasycznego
 • nauka delfinowej pracy NN, pływanie z przyborem i bez, pływanie pod wodą ruchem delfinowym
 • nawroty koziołkowe do kraula na piersiach i grzbiecie
 • starty i szybowania do stylów: dowolnego (kraula), grzbietowego i klasycznego
 • pływanie stylami na dystansach 150–600m (zależnie od wieku)
 • pływanie różnej długości odcinków pod wodą
Motoryka
 • kształtowanie koordynacji
 • kształtowanie wytrzymałości ogólnej
 • kształtowanie szybkości
 • kształtowanie siły
Wychowanie
 • samodzielność
 • dyscyplina
 • samokontrola
 • aktywność
 • współpraca
 • rywalizacja

Osobowość
 • motywacje
 • nastawienia
 • postawy
 • emocje (przegrywanie – wygrywanie)

Pływanie techniką sportową GRUPA ZAAWANSOWANA

Umiejętności techniczne
 • doskonalenie sportowych technik pływania stylami: grzbietowym, dowolnym (kraul), klasycznym (żabka)
 • nauka techniki pływania stylem motylkowym (delfin)
 • start i nawrót do stylu motylkowego
 • styl zmienny (indywidualny i w sztafecie)
 • nawroty do stylu zmiennego
 • przepływanie pod wodą dyst. 25m i więcej
 • łączenie różnych stylów (np. NN żabka, RR kraul)
 • pływanie na średnich i długich dystansach
 • techniki ratownictwa wodnego (podstawy)
Motoryka
 • kształtowanie koordynacji
 • kształtowanie wytrzymałości ogólnej
 • kształtowanie wytrzymałości szybkościowej
 • kształtowanie szybkości
 • kształtowanie siły
Wychowanie
 • dyscyplina
 • aktywność
 • samoobserwacja
 • samokontrola
 • samoocena
 • współpraca
 • rywalizacja

Osobowość
 • motywacje
 • nastawienia
 • postawy
 • emocje (przegrywanie – wygrywanie)