Plan zajęć


Lokalizacja: ZS Nr 10, ul. Leopolda Staffa 10
Wtorek Piątek Sobota
Grupa początkująca

 –

1600 – 1645

1200 – 1245

Grupa średnia

1645 – 1730

1600 – 1645
1645 – 1730

1115 – 1200

1200 – 1245

Grupa średnio zaawansowana

1645 – 1730

1730 – 1815

1645–1730

1115 – 1200

Grupa zaawansowana

1730–1815

1645–1730

Lokalizacja: ZS Nr 7, ul. Stawna 4–6
Środa Piątek Niedziela
Grupa początkująca

1600 – 1645
1645 – 1730
1730 – 1815
1815 – 1900

Grupa średnia

1645 – 1730
1730 – 1815

1600 – 1645
1645 – 1730
1730 – 1815
1815 – 1900

Grupa średnio zaawansowana

1645 – 1730

1600 – 1645
1730 – 1815
1815 – 1900

Grupa zaawansowana

1815 – 1900

1730 – 1815
1815 – 1900

Dorośli:
– grupa początkująca
– grupa średnia

– grupa średnio zaawansowana
– grupa zaawansowana

Lokalizacja: Gimnazjum Nr 3, ul. Gospodarska 1
So.
Grupa początkująca

Grupa średnia

Grupa średnio zaawansowana

Grupa zaawansowana

Dorośli

Lokalizacja: Hotel MERCURE, ul. Armii Krajowej 22
Piątek Sobota
Grupa początkująca

1700 – 1745

1745 – 1830

1830 – 1915

0900 – 0945

Grupa średnia

1745 – 1830

1830 – 1915

0900 – 0945

Grupa średnio zaawansowana

1745 – 1830

1830 – 1915

0945 – 1030

Grupa zaawansowana

0945 – 1030