Organizacja I semestru 2021/2022


I semestr od 1.10. 2021 do 13.02. 2022 

Liczba dni tygodnia w semestrze: 
środy  –        18                  piątki  –           18 
soboty  –     18                  niedziele  –  18
Dni wolne od zajęć:  
1 i 11 listopada 2021,    23 grudnia 2021 – 2 stycznia 2022,    6 stycznia 2022  

 
Płatności w ratach: 
    I rata do 10 października 2021
  II rata do 10 listopada 2021
III rata do 10 grudnia 2021