Koniec semestru


Do ferii został tydzień zajęć. Przypominamy o kończącej się możliwości odrabiania nieobecności z I semestru.

Termin odrabiania nieobecności upłynie ostatecznie wraz z końcem I semestru. Zajęcia nieodrobione do dn. 12 lutego 2016r. przepadną (nie będzie możliwe przeniesienie ich na II semestr). Wyjątek stanowią nieobecności z powodu awarii oraz odrabianie długotrwałe pochorobowe.