Rozpoczęcie zajęć od 7 września 2022


Liczba dni tygodnia we wrześniu: (wrzesień rozliczany osobno)

środy – 4

piątki – Hotel Mercure 4, Karwiny 3

soboty – 3

niedziele – 3

I semestr 2022/23 od 1.10. 2022 do 15.01. 2023 

Deklaracja uczestnictwa i regulamin

Liczba dni tygodnia w I semestrze: 
środy – 14
piątki – 11
soboty – 14
niedziele – 14
Dni wolne od zajęć w I semestrze:  
1 i 11 listopada 2022,    23 grudnia 2022 – 1 stycznia 2023,    6 stycznia 2023