Wznowienie zajęć na basenie od 19.10.2020 – poniedziałek


Od dnia 19.10.2020 (poniedziałek) wznawiamy zajęcia na basenie.

Zapraszamy !!

     Zasady korzystania z pływalni:
  • z pływalni mogą korzystać tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji dróg oddechowych
  • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni
  • zakrywanie ust i nosa aż do sfery przebieralni
  • przy recepcji/kasie pływalni utrzymywanie dystansu społecznego
  • maksymalnie jeden opiekun/rodzic na dziecko (dziecko które wymaga wsparcia/pomocy)
  • dzieci i młodzież od 9 roku życia wchodzą samodzielnie na teren wewnętrzny pływalni (Witomino)
  • widownia zamknięta (Witomino)
  • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
  • stosowanie się do oznakowania i poleceń personelu

     Wejścia indywidualne pozostają zawieszone.